Trailer Hitch kabul ediji we jübüt gulp toplumy, 5/8 ”Dia 3-1 / 2” Uzyn tirkegli Hitch gulpy kabul ediji III synp kabul ediji üçin pin gulpy, 1/4 “Dia Trailer Hitch Coupler Lock 3/4” Inch Span

Gysga düşündiriş:


 • DÜZGÜN ALIK:Bir açar iki gulpy açýar.Her gulp jemi 4 düwme üçin 2 düwme bilen gelýär
 • I HIGH GOWY SYITYASAT:Premium güýçli polatdan ýasalan we elektroforetiki boýag bilen örtülen tirkeg gulpymyz çydamly we posdan goraýan.Uzak möhletli daşamak üçin ygtybarly we doly gorag üçin ygtybarly, tirkegiňizi, gaýykyňyzy, kempiriňizi we ş.m. ogurlykdan goraýar.
 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI:“Trailer Hitch Receiver Lock Pin”, III IV hitler, uly çekiji ulag, awtoulag, 2 “2-1 / 2” gysgyç kabul ediji bilen gowy işlemek üçin 5/8 “diametri we 3-1 / 2” uzynlygy bilen bezelendir. (Sargyt almazdan ozal zerur ölçegiňizi tassyklaň ýa-da has köp teklip üçin bize e-poçta iberiň).
 • GYSGAÇA GÖRNÜŞ aýratynlyklary:Premium güýçli polatdan ýasalan we elektroforetiki boýag bilen örtülen tirkeg çybygymyz çydamly we posdan goraýar.Uzak möhletli daşamak üçin ygtybarly we doly gorag üçin ygtybarly, tirkegiňizi, gaýykyňyzy, kempiriňizi we ş.m. ogurlykdan goraýar.
 • HOWPSUZ we ULANMAK AASsat (RECIEVER LOCK):Awtoulag tirkegimiziň gulpy aňsat işlemek üçin niýetlenendir.Pus-to-lock dizaýny bilen, açary ulanman gulplamak üçin aňsatlyk bilen basyp bilersiňiz.Ony açmak üçin düwmäni birneme öwüriň we düwmäniň özi çykar.Tozan gapagy açar çukuryny suwdan we kirden uzaklaşdyrmagy maksat edinýär, has aňsat ulanmak üçin ajaýyp dizaýn.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  DÜZGÜN ALIK- Bir açar iki gulpy açýar.Her gulp jemi 4 düwme üçin 2 düwme bilen gelýär.

  GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI- “Trailer Hitch Receiver Lock Pin”, III IV hitler, uly çekiji ulag, awtoulag, 2 “2-1 / 2” gysgyç kabul ediji bilen gowy işlemek üçin 5/8 “diametri we 3-1 / 2” uzynlygy bilen bezelendir. . (Sargyt almazdan ozal zerur teklibiňizi tassyklaň ýa-da has köp teklip üçin bize e-poçta iberiň).

  GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ aýratynlyklary- Premium güýçli polatdan ýasalan we elektroforetiki boýag bilen örtülen, tirkegimiziň gysgyjy çydamly we posdan goraýan.Uzak möhletli daşamak üçin ygtybarly we doly gorag üçin ygtybarly, tirkegiňizi, gaýykyňyzy, kempiriňizi we ş.m. ogurlykdan goraýar.
   
  HOWPSUZ we ULANMAK aňsat (RECIEVER LOCK)- Biziň tirkeg birikdirijimiziň gulpy aňsat işlemek üçin niýetlenendir.Pus-to-lock dizaýny bilen, açary ulanman gulplamak üçin aňsatlyk bilen basyp bilersiňiz.Ony açmak üçin düwmäni birneme öwüriň we düwmäniň özi çykar.Tozan gapagy açar çukuryny suwdan we kirden uzaklaşdyrmagy maksat edinýär, has aňsat ulanmak üçin ajaýyp dizaýn.

  HOWPSUZ we ULANMAK AASsat (GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI)- Baglaýjy gulplarymyzy nurbat görnüşli gulplamak bilen işlemek aňsat - açary ýa-da gulplamak üçin düwmäni 5-7 gezek öwüriň, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň.Çeňňek gysgyjyny çalt we aňsat gurnap bolýar, şonuň üçin derrew ýokaryk çykyp bilersiňiz.

  A+2
  A+3
  A+4
  • 2-1 5-1A+2A+4

 • Öňki:
 • Indiki: