Swivel Head Trailer Hitch Receiver Lock, 5/8 ″ Diametri Pin Lock

Gysga düşündiriş:

]III, IV, V synplary bilen gabat gelýär.Tigirleriň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we gaýyklaryň arkanlaryny çekmek üçin ulanylyp bilner.

[Sag burçly Swivel Head] Ergonomikanyň düzgünleri bilen işlenip düzülen treýler kabul edijimiziň gulpy 1/4 öwrümli gulp işjeňleşdirilmegi bilen aňsatlyk bilen işledilip bilner.Sag burçly aýlaw kellesi bolsa bükülende 360 ​​dereje aýlanyp bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady

]III, IV, V synplary bilen gabat gelýär.Tigirleriň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we gaýyklaryň arkanlaryny çekmek üçin ulanylyp bilner.

[Sag burçly Swivel Head] Ergonomikanyň düzgünleri bilen işlenip düzülen treýler kabul edijimiziň gulpy 1/4 öwrümli gulp işjeňleşdirilmegi bilen aňsatlyk bilen işledilip bilner.Sag burçly aýlaw kellesi bolsa bükülende 360 ​​dereje aýlanyp bilýär.

[Howanyň garşylygy] Howa garşylyk materialy bilen tirkegimiziň gysgyç gulpy bilen enjamlaşdyrylan açar örtük, açar çukuryny çyglylykdan we tozandan uzaklaşdyrmaga kömek edýär.Toz geçirmeýän we suw geçirmeýän gulp pin has berkdir.

[Mis açarlary we rezin halkalar] Düwmeler misden ýasalýar.Olaryň hemmesi süýşmeýän gorag bilen örtülendir.Düwmeler has berk we has güýçlendirilen sink garyndysynyň gulp ýadrosyna laýyk gelýär.Toplumda 6 sany rezin halka berilýär.Kauçuk halkalar sesiň çykmagynyň öňüni almaga kömek edýär.

[Securityokary Howpsuzlyk we Ogurlyk Deterrensiýasy] Awtoulag tirkeginiň gulpy, ulaglaryňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.Awtoulagyňyzy çekmek üçin ulanylanda, tirkegiňizi ogurlykdan gorar.

Düşündiriş

Öndüriji METOWARE
Marka METOWARE
Agramyň agramy 12,6 unsiýa
Bukjanyň ölçegleri 5.63 x 2.91 x 2.2 dýuým
Öndürijiniň bölek belgisi 47281
1A+3
A+1
A+2

  • Öňki:
  • Indiki: