Biz hakda

F-Söwda hoş geldiňiz

Trailer esbaplaryny we enjam önümlerini öndüriji we eksport ediji.

Ningbo FORTUNNE TIME International Trade Co.Biziň kompaniýamyz tehnologiýa esasly gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän halkara söwda kärhanasydyr.Bizde häzirki zaman we ösen önümçilik enjamlary, ýokary tehnikler topary we tejribeli topar bar.

F-Söwda hoş geldiňiz

comp01
exit

Import we eksport

Ogrulyga garşy gulplar, tirkeg esbaplary, tirkeg gysgyç enjamlary, tetler, tirkeg kemerleri, kiçi enjamlar we ş.m. öndürmekde ýöriteleşýäris.Qualityokary hilli önümler we ajaýyp bahalar bilen önümlerimiziň tutuş ýurtda we daşary ýurtlarda, Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Afrika we beýleki ýurtlara satylmagy üçin müşderilerimiziň ynamyny we hoşniýetliligini gazandyk.

Markalar hakda

Öz markalarymyz, METOWARE we META enjamlary dünýäde meşhur.Bizde diňe bir berk gözegçilik ulgamy däl, eýsem güýçli dolandyryş guramasy we üpjünçilik zynjyry ulgamy hem bar.Uzak wagtdan bäri F-Söwda "bitewilik, innowasiýa, sazlaşyk we ýeňiş gazanmak" hyzmat ýörelgesine eýerip, elmydama müşderileriň gyzyklanmalaryny birinji ýerde goýýar we her bir müşderä iň çyn ýürekden hyzmat edýär.

METOWARE, META enjamlary, RV, deňiz, awtoulag, täjirçilik ulaglary we gurluşyk önümleri senagatyny we ýanaşyk bazarlary emele getirýän, ösdürýän we kämilleşdirýän ýokary ineredenerli önümleri we adaty çözgütleri öndüriji we üpjün ediji.

31f3a2c4

Önümçilik mümkinçilikleri, önümiň innowasiýasy we howpsuzlygy barlamak üçin pudak standartyny kesgitlemegi dowam etdirýäris.Iň täze tehnologiýany ulanýarys, iň täze dizaýn programma üpjünçiliginden başlap, ösen robot kebşirleme we täsin bezeg işlerine çenli.Bu gurallar we bagyşlanan işgärler toparymyz bilen ilki bilen dizaýn bilen bazara çykyp bileris we deňsiz-taýsyz sargyt ýerine ýetiriş nyrhlaryny üpjün edip bileris.
METOWARE tirkeg esbaplary we howpsuzlyk gulplary bilen ýöriteleşen bolsa, önümlerimiziň hili çekiş esaslaryndan has ýokarydyr.