Trailer dil jübüti gulpy sazlanylýan “Swivel” kysymly tirkeg diliniň jübüti

Gysga düşündiriş:

]
[Sag burçly Swivel Head] Biziň tirkeg birikdirijimiziň gulpy 1/4 öwrümli gulp işjeňleşdirilmegi bilen ýönekeý işledilip bilner.Sag burçly kelläniň kellesi size tarap öwrülmegi üçin 360 dereje aýlanyp bilýär.Has aňsat girmek üçin ergonomiki dizaýn.
[Howa garşylygy] Baglaýjy gulpumyzyň esasy örtügi, howa garşylygy bilen açar çukury çyglylykdan we tozandan uzaklaşdyrýar.Toz geçirmeýän we suw geçirmeýän gulp pin has berkdir.
[Mis düwmeleri] Misden ýasalan we ýapylmadyk goragly düwmeler, adaty düwmelerden has berk we güýçli ösen sink garyndysynyň gulp ýadrosyna laýyk gelýär.
[Securityokary Howpsuzlyk we Ogurlyk Deterrensiýasy] Awtoulag tirkeginiň gulpy gulpy ygtybarly we her gezek tirkegiňizi gorap biler we gulp çekilende has ýokary howpsuzlyk we ogurlyk öňüni alar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady

]

[Sag burçly Swivel Head] Biziň tirkeg birikdirijimiziň gulpy 1/4 öwrümli gulp işjeňleşdirilmegi bilen ýönekeý işledilip bilner.Sag burçly kelläniň kellesi size tarap öwrülmegi üçin 360 dereje aýlanyp bilýär.Has aňsat girmek üçin ergonomiki dizaýn.

[Howa garşylygy] Baglaýjy gulpumyzyň esasy örtügi, howa garşylygy bilen açar çukury çyglylykdan we tozandan uzaklaşdyrýar.Toz geçirmeýän we suw geçirmeýän gulp pin has berkdir.

[Mis düwmeleri] Misden ýasalan we ýapylmadyk goragly düwmeler, adaty düwmelerden has berk we güýçli ösen sink garyndysynyň gulp ýadrosyna laýyk gelýär.

[Securityokary Howpsuzlyk we Ogurlyk Deterrensiýasy] Awtoulag tirkeginiň gulpy gulpy ygtybarly we her gezek tirkegiňizi gorap biler we gulp çekilende has ýokary howpsuzlyk we ogurlyk öňüni alar.

Düşündiriş

Düzülip bilinýän sag burç 1/4 "Jübüt gulpy, 1" -3 "aralyk, poslamaýan polat

]

[Sag burçly Swivel Head] Biziň tirkeg birikdirijimiziň gulpy 1/4 öwrümli gulp işjeňleşdirilmegi bilen ýönekeý işledilip bilner.Sag burçly kelläniň kellesi size tarap öwrülmegi üçin 360 dereje aýlanyp bilýär.Has aňsat girmek üçin ergonomiki dizaýn.

[Howa garşylygy] Baglaýjy gulpumyzyň esasy örtügi, howa garşylygy bilen açar çukury çyglylykdan we tozandan uzaklaşdyrýar.Toz geçirmeýän we suw geçirmeýän gulp pin has berkdir.

[Mis düwmeleri] Misden ýasalan we ýapylmadyk goragly düwmeler, adaty düwmelerden has berk we güýçli ösen sink garyndysynyň gulp ýadrosyna laýyk gelýär.

[Securityokary Howpsuzlyk we Ogurlyk Deterrensiýasy] Awtoulag tirkeginiň gulpy gulpy ygtybarly we her gezek tirkegiňizi gorap biler we gulp çekilende has ýokary howpsuzlyk we ogurlyk öňüni alar.

1
2
3
4
Öndüriji METOWARE Netijeli uzynlygy gysyň 3 ''
Marka METOWARE Arza 1 '' - 3 '' birleşdiriji aralyk
Görnüşi Jübüt gulpy Agramyň agramy 8,4 unsiýa
Material Poslamaýan polat Bukjanyň ölçegleri 7.87 x 2.44 x 1.89 dýuým
Faceüzü Poslamaýan polat Öndürijiniň bölek belgisi 47278
Açar Tekiz açar Diýa 1/4 ''

  • Öňki:
  • Indiki: