Trailer Hitch kabul ediji Pin Lock, 2 ″ ýa-da 2-1 / 2 ″ kabul ediji turbalara laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

Metalhli metal gurluşykly täzelenen tirkeg gysgyç kabul edijiniň gulpy.Easyeňil ýerleşdirilmegini we aýrylmagyny üpjün etmek üçin iki sany turba düwmesi bar.
Awtoulagyň gysgyç gulpy, diametri 5/8 ″ we uzynlygy 3-1 / 2 ”bilen bezelendir.III III synplar, 2 "2-1 / 2" gysgyç kabul ediji, uly çekiji awtoulag we awtoulag bilen gabat gelýär (Sargyt goýmazdan ozal gulpuň ululygyna göz ýetiriň ýa-da has giňişleýin maglumat üçin bize e-poçta iberiň).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1.HEAVY DUTY TRAILER HITCH PIN LOK- metalhli metal gurluşykly täzelenen tirkeg gysgyç kabul edijiniň gulpy.Easyeňil ýerleşdirilmegini we aýrylmagyny üpjün etmek üçin iki sany turba düwmesi bar.

2. UNIVERSAL GARŞYLYK- Awtoulag tirkeginiň gulpy diametri 5/8 "we uzynlygy 3-1 / 2" bilen bezelendir. Ol III IV klawişa, 2 "2-1 / 2" gysgyç kabul ediji, uly çekiji awtoulag we awtoulag bilen gabat gelýär (Sargyt goýmazdan ozal has giňişleýin maglumat üçin gulpuň ululygyna göz ýetiriň ýa-da bize e-poçta iberiň).

A+1

3. HOWPSUZ we ULANMAK aňsat -Gulpuň özeni premium sink garyndy turbasyndan ýasalýar.Onuň ogurlyga garşy dizaýny, daşarky güýçleriň dürli görnüşlerinden ep-esli zarba çydap biler.Mundan başga-da, gulp rezin gapagy we 8 rezin O-halkany öz içine alýar, bu açar çukury hapa, tozan, suwdan täsirli saklaýar we sesleriň çykmagynyň öňüni alýar. size birinji derejeli howpsuzlygy hödürlemek üçin tehnologiýa we tozan gapagy açar çukuryny suwdan we kirden uzaklaşdyrmagy maksat edinýär, has aňsat ulanmak üçin ajaýyp dizaýn.

A+2-2

4. EMATLANMAK IŞLERINIOD ÖNÜMLERI -Berkidiji gulpda gara elektroforetiki boýag bilen ýokary hilli gaty polat bar.Örän berk we 30 000 funt göterip bilýär, umumy pin gulplaryndan iki esse köp.Çydamly we ygtybarly.

5. Kepillik hyzmaty -Önümlerimiziň hiline kepil geçýäris.Satyn alanyňyzdan 30 günüň dowamynda gulpumyz bilen kanagatlanmasaňyz, ähli puluňyzy yzyna alarsyňyz ýa-da çalşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, bir ýyl hil kepilligi berilýär.awtomatik gysgyçly kabul ediji pin gulpy 5/8 gysgyçly kabul ediji pin gulpy bilen gulplama gulpy gulplamak

A+3-1
A+4

  • Öňki:
  • Indiki: