I-IV synp üçin sag burçly kabul ediji gulp, poslamaýan polat, 1/2 ”we 5/8” goşa bent çeňňegi,

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

[Köp hitler bilen utgaşykly]Kabul ediji gulp I / II 1-1 / 4 "x 1-1 / 4", III / IV / V 2 "x 2" we 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" kabul edijiler bilen gabat gelýär ( Tigir, ýük maşyny, awtoulag we gaýyk üçin welosiped tekerleri we lýuboý ýüpi üçin 1/2 "we 5/8" pin).

[Güýçli çekiş]1/2 "pin 3500 GTW çenli, 5/8" pin 20,000 GTW çenli çekip biler.Ulanylýan uzynlygy 1/2 "pin 2-1 / 2", ulanylýan uzynlygy 5/8 "pin 3-1 / 4".Güýçli çekiş, süýşmegi kynlaşdyrýar.

[Pleönekeý operasiýa]Gulp düwmesiz basmak-gulp dizaýnyny kabul edýär.Gulpy açandan soň açary aýryp bolýar.Gulpy açmak üçin diňe 1/4 düwmäni öwürmeli we pin awtomatiki usulda çykar.Aýlawly gulp kellesi 360 gradus aýlanýar, ulanmak we işlemek aňsat bolan açar ýoly öňe geçmäge mümkinçilik berýär.

[Securityokary howpsuzlyk we ogurlyk howpy]Kabul edijiniň gulpunyň basmak funksiýasy her gezek çekilende ygtybarly gulplanmagy üpjün edip biler, kabul ediş gulpy bolsa has ýokary howpsuzlygy we ogurlygyň öňüni alar.Dört pinli silindrde has ýokary howpsuzlyk bar, gulpuň alynmagynyň öňüni alýar.

[Qualityokary hilli material]Kabul edijiniň gulpy, howa garşylygy üpjün edýän we kirleriň açar ýoluna girmeginiň öňüni alýan ähli rezin reňkli örtük bilen geldi.Gulp çeňňegi poslama garşy, berk we egilmek aňsat däl poslamaýan polatdan ýasalýar.Açary misden ýasalyp, süýşmeýän gorag örtügi bar.

A+1
A+2
A+3

  • Öňki:
  • Indiki: